Mám zájem o sdílené podnikání, umíte mi připravit a představit výhody i nevýhody konceptů, aniž bych je po jednom musel dlouze obcházet?

Samozřejmě, to je naše práce. Uvědomujeme si, jak vzácný čas je Váš, ale i franchisových manažerů všech konceptů, nikoho nevyjímaje. „Franchisový turismus“, jak je mezi franchisory nazýván, je podstatným předpokladem správné volby. My Vám s takovou turistikou odpovědně pomůžeme a zkrátíme cestu k vlastnímu, sdílenému businessu.

V současné době podnikám a hledám diverzifikaci rizik v podobě franchizingu. Je můj vlastní job překážka?

Záleží, jakému oboru se chcete věnovat. Například gastro je ve své koncepci natolik časově ale i fyzicky vytěžující, že jakékoliv další aktivity by znamenaly ohrožení jednoho, nebo druhého.  Nicméně… pokud byste uvažovali nad konceptem balónového létání, z mého pohledu, Vašeho franchisového průvodce, neviděl bych zásadní rozpor. Třeba byste nakonec ve výškách našli převažující činnost.

Když se domluvím s franchisorem na spolupráci, kolik mě bude stát Vaše poradenství?

Nic… je pro Vás ZDARMA. Naše práce bude ohodnocena Vaším budoucím obchodním partnerem.

Jak probíhá typický nábor zájemce o franchisu?

Zahájíme jej v pohodlí franchisového konceptu – vstupním rozhovorem. Na základě předpokladů, určených z Vašich dosavadních zkušeností, výše ochoty investovat (finanční prostředky i čas), Vám připravíme přehled možných, pro Vás dostupných příležitostí. Spolupráce musí oboustranně „sednout“… jak oborově, tak místně. S dalším postupem se můžete seznámit v sekci Naše služby, odkazem ZDE.

Jsem zaměstnanec. Mohu franchisově podnikat?

Zákon to nevylučuje, pakliže bude Vaše podnikání řádné a jako vedlejší činnost. Nicméně… podnikání ve franchisovém konceptu přináší velké množství povinností, kde Vás i ten nejjednodušší obor dokáže časově vyčerpat. Omezenost flexibility (pravděpodobně se budete moci věnovat franchise až po pracovní době… odpoledne, večer a o víkendech) bude limitující, po čase zcela jistě neslučitelná. Uvažte personální nenaplněnost. Je běžné, dojde-li k absenci zaměstnance, že danou činnost na delší nebo omezenou dobu vykonává sám franchisant. To by ve Vašem případě možné nebylo. Nedoporučil bych Vám souběh a dovolím si tvrdit, že žádný odpovědný franchisový manažer by takové riziko nepodstoupil.

Je pravda, že před převzetím provozu se musím zaškolit?

Ano, to je pravda. Délka tréninku je závislá od náročnosti konceptu, který si zvolíte. Bude-li se jednat, například o provoz prádelny, postačí k získání potřebných rutinních návyků nižší týdny. Zatímco v případě gastro provozu, který je sám o osobě specifický, od nákupů surovin, přes přípravu, výdej apod., je třeba akceptovat několikaměsíční dril ve funkčním prostředí franchisora.

V Písku úspěšně provozuji půjčovnu kol a lyží, chtěl bych se států franchisorem. Jak na to?

Gratulujeme… jsme rádi, že se Vám daří. S vlastním konceptem se je třeba obrátit na sesterský portál franchisor.cz, který pro podnikatele a subjekty, kteří nabízejí nebo chtějí nabízet něco podobného jako Vy, přináší partnerské příležitosti. Podstatné je promyslet, jakou míru podpory chcete poskytovat a jaké máte očekávání profitu ze sdíleného podnikání. Základní manuál správy franchisy je třeba zpracovat adresně a na míru každému konceptu. Rádi Vás odkážeme na renomovanou advokátní kancelář, která se touto disciplínou zabývá.

Umíte mi pomoci s hledáním lokality pro moji budoucí provozovnu?

Nic nám neudělá větší radost… jsme tu pro Vás. Díky retailovému portálu EXPANZE.EU, Vám obstaráme lokalitu dle zadání, na kterém se společně s Vámi a Vaším budoucím franchisorem domluvíme.