„Přinášíme (ZDARMA) příležitosti sdíleného podnikání…“ Tomáš Bek
Zájemcům o franchisový nebo partnerský business bezúplatně nabízíme:
 1. náš čas pro výběr Vašeho podnikání
 2. naši detailní znalost trhu maloobchodu a služeb v Česko-Slovensku
 3. náš lokalitní potenciál (viz. služba EXPANZE.EU)
 4. naše prokazatelné výsledky s přiváděním franchisantů pro přední české a zahraniční koncepty
 
„Pracujeme se sofistikovaným projektovým řízení, proto víme, že od prvního společného kontaktu po schvalovací pohovor je třeba odpovědných (nejméně) dvou měsíců…“ Aleš Fiedler

KROK 1 – Dotazník zájmu o franchisu v odkazu ZDE
KROK 2 – Profesní profil zájemce
 1. definice oboru sdíleného podnikání (maloobchod, služby…)
 2. definice životních zkušeností (dle profesného CV)
 3. definice identifikovaného obchodního území (stát, město/ obec, městská část…)
 4. definice vlastních investic (finanční prostředky, čas…)
 
KROK 3 Identifikace
 1. potvrzení investičního a profesního předpokladu kandidáta (představení sebe sama)
 2. před-výběr ivhodného konceptu (dle zpracovaných definic „Profesního profilu zájemce“)

 

KROK 4 Analýza
 1. potenciál franchisové spolupráce (historie, známost značky, kupní síla, konkurence, obchodní zvyklosti… )
 2. příležitosti a udržitelnost (mj. delivery/ zásilka)
 3. licenční a franchisové poplatky
 4. předpoklad investic (jedné provozovny/ pobočky a v čase spolupráce)
 5. detailní CAPEX (vč. předpokladu výsledků hospodaření v prvních pěti letech – užitné pro bankovní financování externími zdroji až do výše 70% investice)

 

KROK 5 Důvěra
 1. „den“ s konceptem (praktická zkušenost zájemce v provozu maloobchodu nebo služby vč. zpracování SWOT analýzy)
 2. detail adaptivní fáze (program a náročnost tréninkového cyklu před převzetím vlastního provozu)
 3. setkání s provozujícím franchisantem zvolené konceptu
 4. financování výstavby a vybavení provozu (propojení s partnerskou bankovní institucí nebo soukromými investory)

 

KROK 6 Mediace
 1. schvalovací pohovor (s vlastníkem konceptu nebo franchisovým manažerem)
 2. potenciál spolupráce (investice, aktivní práce v týmu, kombinace)

 

KROK 7 Franchisa
 1. vyjednávání strategických podmínek (místní působnost/ exkluzivita, délka licence, zahájení provozu, lokality ad.)
 2. právní analýza smluvního „balíku (partnerskou právní společnosti TARPAN LEGAL)
 3. podpisu franchisové smlouvy
 4. lokalitní příležitosti